Strony Fundacji Trzy Talenty com używają cookies.

Taneczne Przeboje PRLu

Fundacja Trzy Talenty organizuje w restauracji Stara Łaźnia w dniu 6 września (niedziela) 2015r. imprezę kulturalną poświęconą wybranym polskim przebojom z lat 1970-1984. Impreza rozpocznie się w godzinie 17:00. Podczas imprezy będzie prowadzona kwesta „Na skrzydła talentów”.

Impreza Taneczne przeboje PRLu ma na celu propagowanie polskiej kultury narodowej oraz pozyskanie środków na sfinansowanie warsztatów wokalnych dla młodych wokalistów. Przyjęliśmy założenie, że najlepszą formą realizacji tego celu będzie wspólne muzykowanie i zabawa przy popularnych utworach z epoki PRLu.

Środki zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone w odpowiednich częściach na:

  • 35% – pokrycie kosztów imprezy,

  • 65% – sfinansowanie warsztatów wokalnych dla wokalistek lubartowskich domów kultury.

Impreza będzie urozmaicona dodatkowymi atrakcjami, wśród których godnymi polecenia są:

  • recytacja wierszy lubartowskiego poety Adama Malugi w wykonaniu Ady Pietrukaniec przy akompaniamencie Navis Jazz Trio (posłuchaj demo Navis Jazz Trio),

  • prezentacja techniki SLS w nauczaniu śpiewu prowadzona przez Piotra Wójcika ze Szkoły Ekspresji Wokalnej z Lublina,

  • możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w foto budce.

Podczas imprezy zostanie przeprowadzony konkurs karaoke dla chętnych. W ramach konkursu uczestnik będzie musiał zaśpiewać jeden z utworów z listy przebojów imprezy (patrz: Lista przebojów) przy akompaniamencie zespołu Navis Jazz Trio. Jury konkursu będzie złożone z 21 ochotników spośród uczestników. Pierwsze trzy miejsca będą nagrodzone nagrodami pieniężnymi.

Imprezę zakończy wykonanie przez Navis Jazz Trio wszystkich utworów z listy przebojów imprezy połączone z dancingiem.

Dodatkowe informacje