Strony Fundacji Trzy Talenty com używają cookies.

Regulamin turnieju placówek

Regulamin turnieju placówek

Festyn "I Ty masz talent"

1 Turniej placówek

 1. Turniej placówek nazywany dalej Turniejem jest konkursem muzycznym.

 2. Organizatorem Turnieju jest Fundacja Trzy Talenty z Lubartowa.

 3. Turniej zostanie przeprowadzony podczas festynu „I Ty masz talent” odbywającego się 20 września 2015r. na terenie plebanii Św. Anny w Lubartowie w godzinach od 13 do 15.

 4. Celami turnieju są:

  1. Aktywizacja muzyczna dzieci.

  2. Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci.

  3. Rozwijanie umiejętności muzycznych u dzieci.

2 Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Turnieju mogą być dowolne placówki oświatowe i wychowawcze z terenu powiatu lubartowskiego prowadzące zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i z klas 0, 1, 2, 3 szkoły podstawowej.

 2. Udział w turnieju polega na wykonaniu przez reprezentację Uczestnika utworu muzycznego o dowolnej tematyce i nie dłuższego niż 5 minut.

 3. Reprezentacją Uczestnika jest grupa do 4 wychowanków Uczestnika w wieku przedszkolnym lub z klas 0, 1, 2, 3 szkoły podstawowej.

 4. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się przez nadesłanie zgłoszenia w terminie do 13 września 2015r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 5. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwę placówki,

  2. adres pocztowy placówki,

  3. adres e-mail placówki,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej uczestnictwo,

  5. imiona, nazwiska i wiek dzieci wchodzących w skład reprezentacji,

  6. tytuł i tekst piosenki.

 6. Koszty związane z uczestnictwem pokrywa Uczestnik.

3 Ocena prezentacji

 1. Prezentacje uczestników będzie oceniać jury powołane przez Organizatora.

 2. Jury będzie złożone z 3 jurorów.

 3. Jury będzie oceniać walory wokalne, aranżacyjne i artystyczne prezentacji Uczestników.

 4. Jury przyzna 3 nagrody:

  1. 2 000zł (dwa tysiące) za pierwsze miejsce,

  2. 1 000zł (jeden tysiąc) za drugie miejsce,

  3. 500zł (pięćset) za trzecie miejsce.

 5. Decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

4 Zastrzeżenia i spory

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych oraz innych nie objętych niniejszym regulaminem.

5 Inne

 1. Wszelkie informacje o Turnieju można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowe informacje