Strony Fundacji Trzy Talenty com używają cookies.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy:

 • Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Majchrzakowi za udostępnienie terenu i pomieszczeń plebanii,

 • Grupie wolontariackiej Żywiec S.A. za dofinansowanie festynu i aktywną pomoc w jego przeprowadzeniu,

 • Nadleśnictu Sarnaki za dofinansowanie festynu,

 • Dyrekcji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie za nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłaśniającego turniej placówek,

 • Dyrekcji Lubartowskiego Ośrodka Kultury za nieodpłatne wypożyczenie namiotów dla stoisk sponsorów,

 • Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie za nieodpłatne użyczenie ławek szkolnych i krzesełek dla maluchów,

 • Pana Andrzejowi Jaroszowi, szefowi lubartowskiej placówki PGE Dystrybucja za zapewnienie bezpiecznego zasilania namiotów w energię elektryczną,

 • Akustykowi, Panu Cezarumu Socha za doskonałe nagłośnienie podczas turnieju placówek,

 • Pracowni Plastycznej Art-Chata z Lubartowa, Fundacji Animacji Lokalnej Fraktal z Kamionki, Niepublicznemu Przedszkolu Ewy Zając z Firleja, Paniom Jolancie Grabowskiej i Elizie Maruszak, instruktorkom z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie - za doskonale zorganizowane i poprowadzone zajęcia warsztatowe,

 • XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Zbigniewa Herberta przy Zespole Szkół Ogólnokształacących nr 1 w Lublinie za wsparcie porządkowe świetnie wyszkolonych uczniów z klas o profilu wojskowym,

 • Nadleśnictwu Lubartów za wystawienie namiotu edukacyjnego i poprowadzenie ciekawych zajęć z wiedzy o naszej rodzimej przyrodzie.

 

Festyn, a w szczególności talentowe zakupy, nie byłyby możliwe się bez sponsorów:

 • Sklep "U Wiktora" Pani Joanny Sugier - namiot z zabawkami i przyborami szkolnymi - najbardziej oblegany,

 • Cukiernia Marii Siej z Lubartowa - namiot z ciastkami i lodami - wyroby palce lizać,

 • Hurtownia Art. Spożywczych MAZPOL z Lubartowa - namiot z napojami i słodyczami - zróżnicowany asortyment ledwie nam się mieścił pod namiotem,

 • Księgarnia Żak Państwa Belcarzów z Lubartowa - namiot z książeczkami i kolorowankami - piękne i atrakcyjne edukacyjnie pozycje.

 

Dziękujemy sponsorom za ich wkład finansowy w organizację festynu:

 • Intergaraf Lubartów

 • P.H. Akan S.C. Lubartów

 • P.W. ”Mlexer” Sp. J. Lubartów

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIBRO GRZEGORZ GUZ Lubartów

 

Dziękuję również pozostałym anonimowym sponsorom, których datki przyczyniły się do uatrakcyjnienia festynu.

 

Dziękuję wszystkim placówkom biorącym udział w turnieju. Wychowankowie dali świadectwo wspaniałej wychowawczej i pedagogicznej pracy ich nauczycieli.

Dodatkowe informacje